Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. - 2. udgave

19-12-2014
HR

Moderniseringsstyrelsen har udsendt revideret udgave af vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse.

Download publikationen Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere som PDF