28-06-2013

Finansministeriet og Akademikerne har ved OK13 indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere.

Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Arbejdspladsen kan som led i aftalen søge tilskud op til 20.000 kr. til uddannelse af en ansat i en introduktionsstilling. Det sker via Kompetencesekretariatet, der netop har udsendt denne pjece, som kort introducerer ordningen.

Hensigten er at give ledige akademikere, herunder dimittender, mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet i en stilling, som kombinerer beskæftigelse og uddannelse. Samtidig får statens arbejdspladser mulighed for at ansætte akademikere, som kan bidrage til at opfylde arbejdspladsens behov på fleksible vilkår.

Læs mere om mulighederne for både arbejdsplads og ledige akademikere, og hvordan I søger tilskud til uddannelsesaktiviteter her eller ved at ringe til Kompetencesekretariatet på tlf. 33 18 69 69.

Læs mere om aftalen og ansættelsesvilkår for akademkere i introduktionsstillinger i staten.

 

Download publikation som PDF