Pensionstabeller 2013

01-04-2013
HR

Moderniseringsstyrelsen har udgivet "Pensionstabeller 1. april 2013 - 31. marts 2014".

Der er ingen ændring af procentreguleringen af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013. Der sker derimod som sædvanligt en nedsættelse med 200 kr. årligt af det tillæg, der er omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2.

Det er besluttet, at der ikke optrykkes og udsendes sædvanlige pensionstabeller i bogform. I stedet er de pensionssatser, der berøres af nedsættelsen af tillægget, angivet i et bilag til Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 21. maj 2013 (Modst nr. 015-13). De berørte satser er skalatrin 1-27 ved 36 og 37 års pensionsalder og skalatrin 28 ved 37 års pensionsalder.

I publikationen findes samlede tabeller over hhv. egenpensioner og ægtefællepensioner samt børnepensioner og børnepensionstillæg omfattende de videreførte satser fra 1. april 2012 og de ændrede satser som ovenfor nævnt.

Download publikationen Pensionstabeller 1. april 2013 - 31. marts 2014