Nøgletal om statens personale - 3. kvartal 2011

01-12-2011
HR

Nøgletal om statens personale præsenterer en række af Moderniseringsstyrelsens statistikker på en enkel og overskuelig måde.

Det er dermed nemt at danne sig et overblik over staten og dens udvikling.

Nøgletallene opdateres hvert kvartal i henholdsvis marts, juni, september og december.

Statistikkerne præsenteres både som tabeller og figurer.

Figurerne kan importeres til PowerPoint ved at klikke på overskrifterne til de enkelte figurer.

Download publikationen Nøgletal om statens personale - 3. kvartal 2011