Vejledning om introduktions- og oplæringsstillinger

28-02-2006

Vejledningen knytter sig til aftalen af 27. juni 2005 om oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger). Formålet med aftalen er at medvirke til, at personer med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan få arbejdspladserfaring og oplæringsforløb, der kan ruste dem bedre til at søge ordinær beskæftigelse eller inspirere dem til at gå i gang med ordinære uddannelsesforløb.

Vejledningen giver bl.a. eksempler på mulige personprofiler blandt ansøgere til stillingerne, gør rede for de særlige forhold omkring udformning af udviklingsplan og oplæring og præciserer de roller, som ledelsen, samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentanten og evt. visiterende myndigheder har i forhold til disse stillinger.

Download publikation som PDF