Deltag i netværk om styring

Økonomistyrelsen faciliterer en række netværk om enkel og værdiskabende styring for økonomichefer og medarbejdere i staten. Netværkene har til formål at understøtte videndeling på tværs af de statslige institutioner.

Få viden og inspiration til arbejdet med styring

Økonomistyrelsen etablerer løbende nye netværk, hvor vi matcher deltagerne ud fra institutionernes opgaver for at sikre, at deltagerne får størst muligt udbytte af netværket. Netværkene er med til at udbrede best practice og give inspiration til, hvordan du kan forbedre arbejdet med styring i din institution.

Vi har indtil videre etableret otte netværk om styring. Fire af netværkene er for chefer og har 57 deltagere i alt, mens de resterende tre netværk er for medarbejdere og har 72 deltagere i alt.

Hvis du ønsker at høre mere eller deltage i et netværk om styring, kan du skrive en mail til

.

Hvad har deltagerne fået ud af at være med i et netværk?

Hør to af netværksdeltagerne fortælle, hvorfor de er med i et netværk, og hvad de har fået ud af det.