Internationale fora

Økonomistyrelsen deltager i en række internationale fora, hvor vi lærer og inspirerer hinanden ud fra, hvordan landene arbejder med forvaltningspolitiske tiltag og udvikling af den offentlige sektor.

Samarbejde på europæisk og internationalt plan

Økonomistyrelsen arbejder med forvaltningspolitik og modernisering i to større fora:

  • EUPAN (European Public Administration Network) som arbejder på EU-plan
  • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) som arbejder på internationalt plan. Økonomistyrelsen bidrager desuden til OECD’s rapporter om den offentlige sektor, herunder sammenligning på tværs af landene i Government at a Glance.

Økonomistyrelsen har også et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande, og vi har ofte besøg af delegationer fra andre lande.

Læs mere om Government at a Clance på OECD's hjemmeside.

Videndeling og fælles værktøjer

Fokus for de to fora er at facilitere videndeling og udarbejde fælles værktøjer, der kan understøtte en mere effektiv og moderne offentlig forvaltning. Der afholdes møder i EUPAN og OECD to gange om året, hvor der drøftes aspekter af offentlig styring og administration, fx:

  • God forvaltningsskik
  • Implementering af reformer
  • Offentlig ledelse
  • Digitalisering og anvendelse af data
  • Fremtidens offentlige arbejdskraft
  • Innovations- og moderniseringstiltag

Klik her for at læse mere på EUPANs egen hjemmeside

Klik her for at læse mere på OECDs egen hjemmeside