Kontor for Styring og Informationssikkerhed

""

Vi understøtter sikkerheden og sikrer en sammenhængende styring af de fællesstatslige systemer. Vores kunder er omkring 400 statslige og statslige selvejende institutioner med ca. 100.000 brugere.

Vi sætter sikkerheden i højsædet

Vi udvikler og vedligeholder et system for informationssikkerhed for Økonomistyrelsen og de fællesstatslige systemer. Dette inkluderer en løbende vurdering af de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, så vi sørger for, at sikkerheden skaber mest mulig værdi, og at vi sikrer ISO- og GDPR-compliance. Vores sikkerhedsfokus er tredelt, idet vi både understøtter et højt sikkerhedsniveau for Økonomistyrelsen, i de fællesstatslige systemer og hos vores kunder.

Vi skaber en sammenhængende styring

Vi arbejder med at udvikle og koordinere strategier og metoder, så vi sikrer en sammenhængende styring på tværs af de fællesstatslige systemer. En sammenhængende styring af systemerne er afgørende for at understøtte en optimal drift, og for at sikre at vores kunders behov bliver mødt. Vi har derfor et stort fokus på områder som kommunikation, prisfastsættelse og leverandørstyring. Det tværgående sigte i vores arbejde giver en stor samarbejdsflade til først og fremmest hele Center for Systemer men også til de øvrige kontorer i Økonomistyrelsen.

Vi er stærke profiler, som samarbejder i teams

Vores opgaveportefølje stiller høje krav til kompetenceniveauet hos alle medarbejdere. Vores stærke profiler samarbejder i to teams inden for henholdsvis styring og informationssikkerhed med fokus på, strategisk styring, kommunikation, risikovurdering, sikkerhed og compliance.

Vi udvikler os sammen

Vi er et kontor med lang erfaring og en stolt faglighed. De mange forskelligartede opgaver giver gode muligheder for at tage ansvar og bringe forskellige kompetencer i spil. Der er altid et højt tempo på kontoret, men vi har aldrig for travlt til sociale arrangementer, da vi mener, at et godt samarbejde er afgørende for at skabe en god arbejdsplads.

Mere information om kontoret

Hvis du også vil være med til at gøre en forskel og sætte et aftryk på den tværgående styring af systemerne og understøtte sikkerheden i disse, er du meget velkommen til at tage fat i kontorchef Hanne Lyngesen på mail .