Kontor for Økonomisystemer

Billede af køkken og cafe i Økonomistyrelsen

Vi skaber økonomisystemer til statens arbejdspladser med fokus på fremtidens behov, ny teknologi og sikker drift.

Kontoret systemunderstøtter den decentrale økonomistyring i staten, aflæggelse af statsregnskab og udarbejdelse af finansloven. Vores kunder er omkring 400 statslige og statslige selvejende institutioner med ca. 100.000 brugere. 

6 økonomisystemer 

Vi holder de statslige økonomisystemer knivskarpe og står for videreudvikling og vedligeholdelse af:

  • Statens Koncernsystem (SKS)
  • Statens Bevillingslovssystem (SB)
  • Statens Budgetsystem (SBS)
  • Statens økonomisystem (Navision Stat)
  • Indkøbs- og varemodtagelsessystemet (IndFak)
  • Rejseafregning og udlægshåndteringssystemet (RejsUd)

Vi udvikler til fremtidens behov 

På toppen af sikker drift har vi blik for fremtidige forretningsmæssige behov. Behov, som vi understøtter gennem nye løsninger og ny funktionalitet, hvor vi inddrager ny teknologi, fx via anvendelse af AI og RPA.

Vi har succes med at vælge software og applikationer, som leverer de bedst mulige løsninger til de givne opgaver via en Best Of Breed strategi, som implementeres under hensyn til vores produktstrategier for de enkelte løsninger.

Strategien stiller store krav til integrationssnitfladerne, så brugerne oplever korrekt, rettidig og sømløs dataintegration. Men vi vil mere end dét. Vi har et konstant fokus på, at forretningsprocesserne på toppen af integrationerne giver den bedst mulige brugerrejse mellem de involverede løsninger.

Vi leverer driftssikre løsninger til staten  

Alle systemer understøtter forretningskritiske processer hos vores kunder. Høj driftsstabilitet, tilgængelighed og performance er et vedvarende fokus, ligesom sikring af et påkrævet højt sikkerhedsniveau løbende balanceres i forhold til relevant procesautomatisering.

Vi inddrager brugerne og samarbejder på tværs

Vi tilstræber høj grad af åbenhed og transparens om aktuelle opgaver og planlagte løsninger. Vi deler viden med hele organisationen og med vores kunder.

Både når vi sikrer drift af eksisterende løsninger, skaber forbedringer og implementerer nye løsninger bliver vores kunder inddraget repræsentativt. Processen bidrager med mange forskellige brugerperspektiver og skaber stor værdi både for vores løsninger og i kundesamarbejdet.

Vi er stærke profiler, som samarbejder i teams 

Vores opgaveportefølje stiller høje krav til kompetenceniveauet hos alle medarbejdere. Vores stærke profiler samarbejder i tre tværfunktionelle teams inden for systemudvikling med forretningsanalyse, programmering, systemtest, systemsupport og systemdokumentation. Vi arbejder både efter klassiske vandfaldsmodeller og mere agilt, hvor vi inddrager metoder fra Scrum. 

Vi udvikler os sammen

Vi er et kontor med lang erfaring og en stolt faglighed. De mange forskelligartede opgaver giver gode muligheder for at tage ansvar, bringe kompetencer i spil og sætte aftryk på den statslige økonomistyring. Der er altid travlt i kontoret, men vi har det sjovt - særligt når vi holder hinanden skarpe og samtidig husker at passe godt på hinanden.

Mere information om kontoret

Hvis du også vil være med til at gøre en forskel og sætte et aftryk på den statslige økonomistyring igennem systemunderstøttelse, er du meget velkommen til at tage fat i kontorchef Carina Priess Sørensen på mobil 20693040 eller mail .

Se alle ledige stillinger for hele Økonomistyrelsens på vores jobportal