Center for Systemer

Her finder du en oversigt over kontorerne i Center for Systemer.

Direktør: Poul Taankvist
Vicedirektør: Simon Schulian

BI, Implementering og Arkitektur

Kontorchef Kartin Ernst Hockauf

Billedet er af kontorchef Kartin Ernst Hockauf

Opgaver:

 • Systemejerskab, udvikling, drift og forvaltning af tværgående systemkomponenter (ØDUP, SSO)
 • Systemejerskab, udvikling, drift og forvaltning af Statens-BI, herunder:
  • Statens BI-LDV (Lokalt Data Varehus)
  • Statens BI-IA (IndkøbsAnalyse)
  • Statens BI ISOLA
  • Statens BI-SKS
  • Videreudvikling af den tværgående arkitektur, herunder implementering af ny integrationsstrategi og integrationsplatform
 • Implementering af Økonomistyrelsens systemer til nye kunder
 • Implementering af nye systemer/versioner på tværs af staten
 • Udvikling af tværgående arkitektur, herunder implementering
 • Konsulentydelser i forbindelse med opsætning og anvendelse af systemerne, herunder ressortændringer
 • Forvaltning af driftsaftaler på Navision Stat og Statens BI-LDV

Styring og Informationssikkerhed

Kontorchef Hanne Lyngesen

[BILLEDE ER PÅ VEJ]

Opgaver:

 • Udvikling og vedligeholdelse af system for informationssikkerhed og GDPR for Økonomistyrelsen, herunder på tværs af porteføljen af fællesstatslige administrative systemer
 • Styring på tværs af porteføljen af administrative systemer, herunder i forhold til kommunikation, brugerinvolvering, prisfastsættelse samt kontrakt- og leverandørstyring
 • Udvikling og koordinering af strategi, metoder og tværgående aktiviteter i Center for Systemer
 • Sekretariatsopgaver i Center for Systemer

Økonomisystemer

Kontorchef Carina Priess Sørensen

Billedet er af kontorchef Carina Priess Sørensen

Opgaver:

 • Systemejerskab, drift og forvaltning af systemer tilknyttet økonomiområdet
 • Udvikling af systemporteføljen
 • Systemansvar for Navision Stat, IndFak, RejsUd, SKS (Statens Koncernsystem), SB (Statens Bevillingslovsystem) samt SBS (Statens Budgetsystem)
 • Udarbejdelse og systemunderstøttelse af KPI, nøgletal i Statens Benchmarkdatabase mv.
 • Leverandørstyring
 • Rådgivning og support
 • Deltage i udvikling af metoder og strategi, sikkerhed samt andre tværgående aktiviteter for systemcenteret

HR- og Kompetencesystemer

Kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen

Billedet er af kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen

Opgaver:

 • Systemejerskab, drift, forvaltning og udvikling af systemer tilknyttet HR- og personaleområdet
 • Systemejerskabet omfatter:
  • Statens rekrutteringssystem Statens eRekruttering
  • Statens kompetence- og e-læringsplatform Campus
 • Implementering af nye versioner/releases/changes for omfattede systemer
 • Leverandørstyring af drifts- og videreudviklingsleverandørerne for omfattede systemer
 • Strategisk videreudvikling af systemporteføljen HR- og personaleområdet i form af
  • Projekt HR-Løsning
 • Deltage i udvikling af metoder og strategi samt andre tværgående aktiviteter for systemcentret

Løn og Tidssystemer

Kontorchef Camilla Springborg

[BILLEDE ER PÅ VEJ] 

Opgaver:

 • Systemejerskab, drift, forvaltning og udvikling af systemer tilknyttet løn- og tidsområdet
 • Systemejerskabet omfatter:
  • Statens lønløsning SLS/HRløn
  • Statens pensionssystem SP
 • Implementering af nye versioner/releases/changes for omfattede systemer
 • Leverandørstyring af drifts- og videreudviklingsleverandørerne for omfattede systemer
 • Afvikling af løn- og pensionskørsler to gange pr. måned
 • Vedligeholdelse af overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige regler i systemet som grundlag for løn- og pensionskørslerne
 • Strategisk videreudvikling af systemporteføljen på løn og tidsområdet i form af
  • Projekt Tidsregistrering
 • Deltage i udvikling af metoder og strategi samt andre tværgående aktiviteter for systemcentret