Rammerne for vores fysiske arbejdsmiljø

I Økonomistyrelsen lægger vi vægt på, at vores fysiske rammer er fleksible, inspirerende og understøtter videndeling.

Vores hus og hvem vi deler det med

Omkring 300 medarbejdere fra Økonomistyrelsen har deres daglige gang i Skt. Annæ Palæ på Landgreven 4 i København. Vi deler adresse med bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, som også er en styrelse under Finansministeriet. Det er en fordel for os, at to så store dele af Finansministeriets koncern er samlet på samme adresse, fordi det giver os gode muligheder for at samarbejde i dagligdagen.

Storrumskontorer understøtter videndeling

Husets fysiske indretning tager afsæt i et ønske om at understøtte faglig videndeling, samarbejde, innovation og kommunikation. Derfor er medarbejderne i Økonomistyrelsen placeret i storrumskontorer, der er inddelt efter kontorernes arbejdsområder. Det betyder, at du sidder sammen med dine nærmeste kolleger, så I nemt kan sparre om stort og småt.

Lokaler giver mulighed for fordybelse

Muligheden for variation er vigtig, og derfor er der også fokus på arbejdsstationer, der kan fungere som supplement til din daglige plads.

Har du brug for at fordybe dig eller skal du formulere en tekst, som kræver lidt ekstra koncentration, kan du bruge de stillerum, der er rundt omkring i huset.

Caféer til hurtige kaffemøder

Huset er indrettet med små caféer, hvor man kan hente te og kaffe, og de danner ofte ramme om de hurtige og uformelle møder. Caféerne bryder de mange gangarealer og skaber et mere fleksibelt og åbent hus.