God styring giver bedre velfærd

Økonomistyrelsen arbejder for, at vores statslige arbejdspladser er veldrevne og har fokus på en enkel og værdiskabende styring, så ledere og medarbejdere har tid til kerneopgaven.

Ledere og medarbejdere i staten gør hver dag en forskel i vores samfund – inden for fx uddannelse, politi og infrastruktur. Medarbejdere kan kun udføre deres opgaver, hvis økonomien og styringen i de enkelte institutioner fungerer godt. Når styringen er på plads, kan medarbejderne dedikere deres tid til kerneopgaverne, og så får borgerne mest mulig velfærd for deres skattekroner.

Vi bidrager med viden, systemer og værktøjer

Økonomistyrelsen bidrager med viden, systemer og værktøjer til de statslige arbejdspladser, så ledere og medarbejdere har de rigtige rammer til at yde den bedste service for borgere, brugere og virksomheder.  

Vi hjælper institutionerne med at sikre en enkel og værdiskabende styring, så man kan sætte en klar retning, mindske bureaukrati og opnå mere tid til kerneopgaverne. Vi leverer også gennemtænkte it-systemer inden for økonomi og HR, der forenkler arbejdsgangene i institutionerne og giver lederne adgang til bedre data om deres institutioner.

Høj faglighed og inddragelse

I Økonomistyrelsen tager vi ansvar for, at styringen i de offentlige institutioner hele tiden udvikler sig og forbedres. Vi lægger vægt på høj faglighed, ordentlighed og leverancesikkerhed, når vi etablerer løsninger. Og vi insisterer på, at vores løsninger skaber en reel effekt hos vores brugere – først da er de en succes. For at kunne løse opgaverne inddrager vi og lytter til vores kunder og samarbejdspartnere.

Vores arbejde – konkrete eksempler:

Økonomistyrelsen understøtter arbejdet på de statslige arbejdspladser ved fx, at:

  • Rådgive om, hvorvidt institutionernes økonomiske styringsværktøjer er enkle, skaber overblik og understøtter muligheder for prioritering på tværs

  • Rådgive institutionerne om statslige regnskabsregler og udarbejde statens regnskab

  • Udvikle og drifte 17 fællesstatslige it-systemer, der digitaliserer og forenkler administrative processer inden for bl.a. budgetlægning, løn, fakturering og indkøb

  • Sætte rammerne for indkøb i staten på 40 milliarder kr. om året, hvor priserne skal være rimelige, og indkøbet skal være så grønt som muligt

  • Udarbejde analyser på tværs af staten, der sigter mod, at vi bruger skatteborgernes penge bedst muligt

  • Stille data til rådighed, så offentligheden og lederne i staten har den nødvendige viden til at træffe gode beslutninger.

Økonomistyrelsens fire strategiske pejlemærker

Enkel og værdiskabende styring og ledelse

Vi rådgiver og inspirerer til enkel og værdiskabende styring, der mindsker unødig bureaukrati og giver mere tid til borgerne.

En drivkraft bag fælles løsninger

Vi forbedrer kvaliteten af administrative opgaver i fælles løsninger, så medarbejderne kan koncentrere sig om kerneopgaven.

Et analytisk kraftcenter

Vi stiller nye data og analyser til rådighed, så offentlige ledere har den nødvendige indsigt til at træffe gode beslutninger.

En stærk implementeringsorganisation

Vi sikrer, at nye initiativer bliver omsat til reelle forbedringer i den daglige drift.