Aktiv information

På baggrund af offentlighedsloven har Økonomistyrelsen fastsat følgende retningslinjer.

1. På Økonomistyrelsens website på internettet skal følgende information fremgå direkte eller ved link til andre sites:

  • Udførlig information om Økonomistyrelsens organisation, herunder organisationsdiagram og mål for styrelsen.

  • Overordnet beskrivelse og information om Økonomistyrelsens arbejdsområder, herunder kontaktoplysninger for de enkelte arbejdsområder.

  • Relevante nyheder vedrørende Økonomistyrelsens arbejdsområder, fx handlingsplaner, analyser mv.

  • Diverse publikationer.

  • Økonomistyrelsens årsrapport, samt eventuelt direktørkontrakter og styrelsens resultatkontrakt.

  • Samlet gengivelse af love og regler som administreres af Økonomistyrelsen.

  • Information om eventuelle råd, nævn og udvalg nedsat af Økonomistyrelsen, herunder forretningsorden, opgaver og sammensætning.

2. De i pkt. 1 nævnte oplysninger undergives en løbende ajourføring, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.