Registreringsrammen skal være sammenhængende

Sammenhængende styring kræver en sammenhængende datastruktur på tværs af administrative systemer og fagsystemer - her er registreringsrammen nøgleordet.

Hvad er en registreringsramme?

Registreringsrammen er den infrastruktur, som anvendes til at holde orden i og skabe overblik over institutionens data. Den består af en række dimensioner, der anvendes til at organisere data ud fra konkrete styringsbehov.

Registreringsrammen giver det samlede grundlag for såvel koncernens som institutionens styring og skal dermed tænkes sammenhængende mellem systemer og styringsbehov. Det vil sige på tværs af strategi, økonomi og tid – og med de faglige kerneopgaver som omdrejningspunkt.

En sammenhængende registreringsramme er således en forudsætning for at kunne bedrive sammenhængende styring. Nedenstående figur illustrerer, hvordan aktivitetsdimensionen går på tværs af de forskellige systemer.