Registreringsrammen skal være sammenhængende

Sammenhængende styring kræver en sammenhængende datastruktur på tværs af administrative systemer og fagsystemer - her er registreringsrammen nøgleordet.

Hvad er en registreringsramme?

Registreringsrammen er den infrastruktur, som anvendes til at holde orden i og skabe overblik over institutionens data. Den består af en række dimensioner, der anvendes til at organisere data ud fra konkrete styringsbehov.

Registreringsrammen giver det samlede grundlag for såvel koncernens som institutionens styring og skal dermed tænkes sammenhængende mellem systemer og styringsbehov. Det vil sige på tværs af strategi, økonomi og tid – og med de faglige kerneopgaver som omdrejningspunkt.

En sammenhængende registreringsramme er således en forudsætning for at kunne bedrive sammenhængende styring. Nedenstående figur illustrerer, hvordan aktivitetsdimensionen går på tværs af de forskellige systemer.

Vejledning om den sammenhængende registreringsramme

Det er ikke nemt at designe en registreringsramme, som både muliggør sammenhængende styring, understøtter institutionens rapporteringsbehov, og som samtidig ikke sander til og bliver for omfattende.

Økonomistyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning, hvor du kan finde inspiration til udvikling af din institutions eller ministerområdets registreringsramme. Vejledningen fokuserer ikke alene på den økonomiske registreringsramme men behandler institutionens registreringsrammer ud fra en helhedsbetragtning.

Hent vejledningen om den sammenhængende registreringsramme

Økonomistyrelsen anbefaler, at statslige institutioner i forbindelse med ressortomlægning eller større organisatoriske ændringer, overvejer opsætningen standardiseret økonomisk registreringsrammen. Principperne for standardisering af den økonomiske registreringsramme uddybes i følgende inspirationsmateriale.

Få inspiration til en standardiseret økonomisk registreringsramme (pdf)