Anbefalinger til budgettering

Et godt budget er en forudsætning for at kunne bedrive enkel og værdiskabende styring og ledelse, hvor både fremdrift og løbende prioriteringer er understøttet.

Budgettet skal være realistisk

Det er vigtigt, at budgettet er så realistisk som muligt. Hvis I er for optimistiske i jeres budgetlægning, er der en risiko for, at I kommer til at underbudgettere. Hvis I derimod lægger en buffer ind i budgettet, som ikke anvendes, så lægger I beslag på ressourcer, der kunne havde været brugt til at skabe værdi for borgere og virksomheder andetsteds. Det er derfor vigtigt, at I er så realistiske som muligt, når I lægger budgettet.