Sammenhængende økonomistyring

En sammenhængende økonomistyring i offentlige institutioner skal sikre mest mulig værdiskabelse inden for de økonomiske rammer

En god økonomistyring sikrer grundlæggende, at de økonomiske rammer overholdes. Økonomistyring bliver især værdiskabende for institutionen, når der opnås en sammenhæng mellem økonomisk ramme, strategi og resultater i opgaveløsningen. Gennem sammenhængende økonomistyring opnår ledelsen bedre viden om det økonomiske råde- og prioriteringsrum i forhold til de strategiske indsatser og resultatskabelsen. Det understøtter centrale ledelsesmæssige beslutninger.

Forudsætningen for en sammenhængende økonomistyring er, at der regnskabsregistreres og budgetteres på styringsrelevante parametre og på et relevant detaljeringsniveau, som synliggør prioriterings- og råderummet.

Den økonomiske styring er en vigtig opgave for såvel topledelse, stabs- og fagchefer. Den administrative ledelse har en særlig rolle i at understøtte, at der dels træffes økonomisk ansvarlige beslutninger i institutionen, og dels at regler og økonomiske rammer overholdes, herunder for regnskabsførelse og indkøb.

I Økonomistyrelsen kan offentlige institutioner få rådgivning og inspiration til sammenhængende økonomistyring fx om god økonomisk planlægning, budgettering og regnskabsaflæggelse. Økonomistyrelsen udvikler og drifter fælles systemløsninger til bl.a. budgettering og regnskab til statslige institutioner.