Udgiftsmæssig deling

De første skridt for at kunne gennemføre ressortomlægninger efter en regeringsdannelse handler om at dele udgifter og bevillinger mellem ministerierne.

Processen med at dele udgifterne mellem ministeriernes ressortområder begynder formelt lige efter den kongelige resolution, hvor ministrenes forretningsområder bliver fastlagt.

Processen forventes at tage omkring tre uger og bliver afsluttet, når de bilaterale delingsaftaler mellem de berørte ministerier er på plads.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til den udgiftsmæssige deling, kan du rette henvendelse til det relevante budgetkontor i Finansministeriets departement.