Overdragelse af personale

Efter en regeringsdannelse skal ministerierne tage stilling til, hvilken betydning ressortomlægningen har for de enkelte medarbejdere. Ansættelse af de særlige rådgivere skal også på plads.

Lige efter den kongelige resolution skal det enkelte ministerium informere de berørte medarbejdere om, hvilken proces der bliver sat i gang ved en overdragelse.  

Den institution, der afgiver opgaver, skal udpege, hvilke medarbejdere der følger med deres opgaver. Det sker typisk, når delingsaftalerne er på plads, eller hvis det følger direkte af den kongelige resolution. Herefter følger et mere formelt spor, hvor medarbejderne orienteres om overdragelsen, og hvad det betyder for dem og deres nye arbejdsplads.

Milepæle

Processen med at overdrage medarbejderne tager typisk en måned, og milepælene følger den plan, der er lagt for den udgiftsmæssige deling:
(Tidsfristen ved hver milepæl er vejledende med forbehold for ferie m.m.)

 Dag 0  Den kongelige resolution
 Løbende  Håndtering og eventuel omlægning af ferie for nøglemedarbejdere
 Løbende dialog med samarbejdsudvalg (SU) om påvirkningen af medarbejdere, opgaver og økonomi
 Orientering af tillidsrepræsentanter (TR) og drøftelser med SU, samt afklaring af TR-repræsentation
 Dag 0  Kommunikation til medarbejderne om ressortomlægningerne og den videre proces
 Dag 18  Identifikation af medarbejdere, der bliver overdraget med opgaver til en ny institution
 Efter
 Dag 18
 Formel orientering af medarbejderne om overdragelsen til en ny institution
 Den institution, der modtager medarbejdere informerer og onboarder
 Dag 30  Overlevering af oplysninger til det ministerium, der modtager opgaver 
 Dag 48  Senest en måned efter indentifikationen (dag 18) skal overdragede medarbejdere have besked
 Væsentlige stillingsændringer skal varsles    

 Inden
 Dag 80

 Personaleadministration, systemadgange og bemyndigelser skal være håndteret.
 Det gælder også oprettelsen af medarbejderne i systemerne og flytning af løn.


Faglige vejledninger og skabeloner

Her finder du de vejledninger og skabeloner, der er nødvendige for at håndtere personalespørgsmål:

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål om ressortomlægninger
Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere

Du kan læse mere om håndtering af ressortomlægninger i den Personale Administrative Vejledning (PAV). Særligt kapitlerne 6, 11, 15 og 32 er relevante. Yderligere materiale bliver sendt ud særskilt.

Skabeloner til brug for overdragelse medarbejdere mv. kan findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside, www.medst.dk.

Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysninger, hvis du har personalespørgmål.