Proces for den administrative implementering af ressortomlægninger

Efter dannelsen af en ny regering vil der typisk blive gennemført ressortomlægninger - ændringer i ministeriernes sagsområder - hvor der bliver flyttet rundt på opgaver, medarbejdere, it-arbejdspladser m.m. mellem ministerierne.

På disse sider har vi samlet al viden og vejledning om den administrative implementering af ressortomlægninger.

Her får du et samlet overblik over, hvordan vi i Finansministeriet - i samarbejde med andre statslige institutioner - vil koordinere og sammentænke omlægningsprocessen så gnidningsfrit som muligt. Målet er, at både nye og videreførte ministerier og styrelser fra dag ét kan fokusere mest muligt på at løse kerneopgaverne.

Vejledning med overblik over processen

Vejledning om administrativ implementering af ressortomlægninger og de tilhørende faglige vejledninger giver dig et overblik over den samlede proces for alle de administrative opgaver og milepæle:

 1. Udgiftsmæssige delinger
 2. Regnskabsmæssige flytninger
 3. Systemopsætninger
 4. It-understøttelse
 5. Overdragelse af personale
 6. Tilpasning af lokaler
 7. Håndtering af arkivalier

Vejledningen besvarer givetvis ikke alle dine detaljerede spørgsmål, men du vil finde information om, hvor eller hvordan du kan få mere viden.

Syv scenarier for omlægninger

Vi har opstillet syv typiske scenarier, som ministerier og styrelser kan stå i efter regeringsdannelsen:

 • Ingen påvirkning
 • Et nyt ministerium
 • En ny styrelse
 • Et ministerium (departement) lukker
 • En styrelse lukker
 • En institution modtager nye opgaver
 • En institution afgiver opgaver

Rådgivning og kontaktoplysninger

Det er altid muligt at få rådgivning, der tager udgangspunkt i et af de konkrete scenarier og den aktuelle opgave i løbet af omlægningsprocessen. 

Her finder du kontaktoplysningerne.

Møder om ressortændringer

I dagene omkring regeringsdannelsen vil vi desuden arrangere en række fælles møder for blandt andet HR-chefer og økonomichefer, hvor vi fortæller om nye processer, vigtige milepæle, særlige udfordringer og tekniske problemstillinger.
Vi afholder desuden ’sættemøder’ med hvert enkelt departement, hvor vi drøfter processen i fællesskab.

Se mødekalenderen her