Regnskabsmæssige flytninger

Arbejdet med at oprette regnskaber til de ressortomlagte ministerier og styrelser kan begynde lige efter den kongelige resolution. Men du kan først tilpasse regnskabsstrukturen og flytte balanceposterne, når delingsaftalerne er på plads.

Delingsaftalerne beskriver, hvad der skal flyttes mellem de berørte institutioner. Det kan imidlertid efterfølgende være nødvendigt at drøfte den endelige regnskabsmæssige deling af balanceposter og videreført overskud. Der vil derfor typisk gå tre til fire måneder, før alle de regnskabsmæssige flytninger er på plads.

Milepæle

Processen for den regnskabsmæssige deling og tilpasning af regnskabsstrukturen indeholder følgende milepæle for de berørte ministerier:
(Tidsfristen ved hver milepæl er vejledende med forbehold for ferie m.m.)

Dag 0  Den kongelige resolution
Dag 15  Nye ministerier, regnskabsførende institutioner og bogføringskredse er oprettet i Statens Koncernsystem (SKS)
Dag 60  Frist for at fremsende blanketter for balanceflytninger
Dag 90  Frist for bogføring af balanceflytninger og videreført overskud 
Dag 120  Statens Administration afslutter afstemning af balanceflytninger


Faglige vejledninger og blanketter

Her finder du vejledninger og blanketter til at tilpasse regnskabsstrukturen og opsætte en registreringsramme. Vejledningerne er relevante for både nye og ændrede ministerier og styrelser.

Regnskabsstruktur

Regnskabsstruktur omhandler opsætning af virksomheder, regnskabsførende institutioner, bogføringskredse og delregnskaber. Her kan du læse mere om tilpasning af regnskabsstrukturen.

Vejledning om vedligeholdelse af decentrale stamdata (december 2015)

Vejledning om vedligeholdelse af nummerstruktur (maj 2019)

Blanketter vedrørende regnskabsstruktur:

Blanket til oprettelse af virksomhed
Blanket til oprettelse af regnskabsførende institution
Blanket til oprettelse af bogføringskreds samt betalingssystem

Registreringsrammer

Registreringsrammen er en fællesbetegnelse for den datastruktur, som anvendes til at organisere og skabe overblik over institutionens data for budget, regnskab, journaliseringsplan, faglig aktiviteter mv. Her kan du læse mere om den sammenhængende registreringsramme.

Økonomistyrelsen anbefaler, at statslige institutioner i forbindelse med ressortomlægning opsætter en standardiseret registreringsrammen. Principperne for standardisering af den økonomiske registreringsramme uddybes i følgende vejledningsmateriale.

Den økonomiske registreringsramme (juni 2019)

Vejledning om den sammenhængende registreringsramme (juni 2017)

Kender du dine styringsbehov – Overvejelser og øvelser (maj 2018)

Flytning af lønomkostninger

Håndteringen af lønomkostninger er beskrevet i vejledningen "Flytning af lønudgifter ved ressort". Her kan du finde information om flytning af lønomkostninger og vejledningen.

Flytning af balanceposter

Ved ressortomlægninger kan det ofte være nødvendigt af flytte regnskabsposter. Her kan du læse mere flytning af regnskabsposter ved ressortomlægninger

Blanketter vedrørende balanceflytninger:

Blanket for balanceflytninger på det omkostningsbaserede område

Blanket for balanceflytninger på det udgiftsbaserede område

Blanket for balanceflytninger mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede område

Blanket til flytning af overført overskud – omkostningsbaserede områder

Blanket til flytning af videreførelser – udgiftsbaserede områder

Flytning af driftsposter

Blanket til flytning af driftsposter

Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysningerne, hvis du har spørgsmål til regnskabsmæssige flytninger