Møder om ressortændringer

I ugerne omkring den kongelige resolution afholder Finansministeriet en række møder. Her fortæller vi om processen med ressortomlægningerne.

Møder

Finansministeriet afholde følgende møder: 
(Mødedagene er vejledende med forbehold for ferie m.m.)

 

 Dag
(efter kgl.   resolution)

 Møde

Mødetype

Målgruppe 

Formål

 Dag 1

Møde i Finansministeriets departement (Rentekammer)  Fælles
møde 
Afdelingschefer  Orientering om processen med fokus på udgiftsdeling 
 Dag 2 Teknisk møde (1) Fælles
møde
HR-chefer
Regnskabschefer
Økonomichefer
Teknisk gennemgang af den administrative proces 
 Dag ~7-10 Sættemøder for ministerier med omfattende ændringer Bilaterale  møder Regnskabschefer
Økonomichefer
HR
Bilateral drøftelse af konsekvenser på det pågældende ressortområde
 Dag 14 Teknisk møde 2 (kun efter behov) Fælles
Møde
Regnskabschefer
Økonomichefer
HR
Der arrangeres et ekstra møde, hvis der viser sig en efterspørgsel efter det
 Efter   udgiftsdeling Sættemøder for ministerier med begrænsede ændringer  Bilaterale  møder  Regnskabschefer
Økonomichefer
HR 
Bilateral drøftelse af konsekvenser på det pågældende ressortområde