It-understøttelse

Fra valget og helt frem til den sidste institution er på plads, er der behov for hjælp til it-understøttelse. Statens It hjælper med hele den proces under ressortomlægningerne.

Samme dag, som den nye regering tiltræder, vil Statens It hjælpe med brugeroprettelse og brugernedlæggelse af ministre og etablere de nødvendige it-arbejdspladser m.m. Nye ministerier får indledningsvis et 'standarddepartement' med it-arbejdspladser, samt mulighed for netværk, ny hurtig hjemmeside og mobile it-arbejdspladser.

I månederne efter valget hjælper Statens It med opsætninger af it til de medarbejdere, der skal flytte som følge af de ressortomlægninger, der er aftalt i delingsaftalerne.

Milepæle

Processen med it-understøttelsen i forbindelse med ressortomlægninger varierer i omfang og tidshorisont og indeholder følgende milepæle:
(Tidsfristen ved hver milepæl er vejledende med forbehold for ferie m.m.)

 Dag 0  Den kongelige resolution
 Dag 0  Brugeroprettelse af ministre og særlige rådgivere
 Dag   30  Mindre flytninger og medarbejderrokeringer er gennemført, og data- og systemadgange til de berørte medarbejdere er implementeret 
 Dag   30  Statens It og den ressortomlagte institution indgår en aftale om implementering af projekt om ressortomlægninger
 Dag   60
 og   frem
 It-understøttelsen er implementeret. Slutdatoen afhænger af kompleksiteten. 


Faglige vejledninger og blanketter

statens-it.dk kan du bestille håndbogen for ressortomlægninger, der giver en fyldestgørende beskrivelse af it-processen ved ressortomlægninger. På Statens It's serviceportal kan du som eksisterende kunde finde en række blanketter, der bliver anvendt til oprettelse af ressortprojekter m.m.

Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysningerne, hvis du har spørgsmål til it-understøttelsen. Som eksisterende kunde kan du også altid kontakte din institutions it-driftspartner.