Statsregnskab 2021

Finansministeren har den 24. marts 2022 fremlagt statsregnskabet for 2021 for Folketinget

Samtidig med regnskabets fremlæggelse er Finansministeriets regnskabsdatabase og -publikationer opdateret med tallene for 2021.

Du kan læse mere om regnskabet i publikationen ”Kort om statens regnskab 2021”, der blev udgivet den 11. marts 2022, og som giver en sammenfatning af hovedresultaterne fra regnskabet.

Månedlige regnskabstal for statens udgifter og indtægter i 2021 blev ligeledes opdateret den 11. marts 2022.