Statsregnskab 2020

""

Finansministeren har den 7. april 2021 fremlagt statsregnskabet for 2020 for Folketinget

Samme dag er Finansministeriets regnskabsdatabase og regnskabspublikationerne tilgængelige online.

Regnskabstal for staten er opdateret med de endelige udgiftstal den 26. marts 2021, og samme dag udkom publikationen ”Kort om statens regnskab”, der sammenfatter hovedresultaterne fra regnskabet.

Statsregnskabet kan også læses i den samlede regnskabspublikation, svarende til det som Folketinget har modtaget, ligesom der er adgang til at hente regnskabstal fra Finansministeriets regnskabsdatabase.