Statsregnskab 2019 fremlagt for Folketinget

Finansministeren har den 26. maj 2020 fremlagt statsregnskabet for finansåret 2019 for Folketinget

Regnskabet viser et overskud på statens drifts-, anlægs- og udlånssaldo på 61,2 mia. kr.

I publikationen ”Kort om statens regnskab” sammenfattes hovedresultaterne fra regnskabet i pjeceform.

Statsregnskabet kan også læses i den samlede regnskabspublikation svarende til det som Folketinget har modtaget, ligesom der er adgang til at hente regnskabstal fra Finansministeriets regnskabsdatabase.