Statsregnskab 2018 fremlagt for Folketinget

Finansministeren har den 15. marts 2019 fremlagt statsregnskabet for finansåret 2018 for Folketinget

Regnskabet viser et overskud på statens drifts-, anlægs- og udlånssaldo på 41,4 mia. kr.

I publikationen ”Kort om statens regnskab” sammenfattes hovedresultaterne fra regnskabet i pjeceform.

Statsregnskabet kan også læses i den samlede regnskabspublikation svarende til det som Folketinget har modtaget, ligesom der er adgang til at hente regnskabstal fra Finansministeriets regnskabsdatabase.