Statsregnskab 2017 fremlagt for Folketinget

Finansministeren har den 16. marts fremlagt statsregnskabet for 2017 for Folketinget

Regnskabet viser et overskud på statens drifts-, anlægs- og udlånssaldo på 30,9 mia. kr.

Som noget nyt er udarbejdet publikationen ”Kort om statens regnskab”, der sammenfatter hovedresultaterne fra regnskabet i pjeceform.

Statsregnskabet kan også læses i den samlede regnskabspublikation svarende til det som Folketinget har modtaget, ligesom der er adgang til at hente regnskabstal fra Finansministeriets regnskabsdatabase.