Finansministeriets regnskabsdatabase

Finansministeriets Regnskabsdatabase omfatter bevillinger (finanslov og tillægsbevilling) samt statsregnskabet. I Regnskabsdatabasen har brugeren mulighed for at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillinger og regnskab for ét finansår.

Statsregnskabet

Statsregnskabets opstilling skal følge det pågældende års finans- og tillægsbevillingslove. Det skal omfatte statens indtægter og udgifter for det forløbne finansår, statens aktiver og passiver samt bevægelserne heri i årets løb.

Statsregnskabet består af tre bind:

  • Statsregnskab for finansåret (hovedbindet)
  • Budget- og regnskabsspecifikation
  • Bevillingsafregning

Regnskabsdatabasens indhold

Regnskabsdatabasen omfatter statsregnskaber fra og med finansåret 2003. Det er dog kun muligt at lave udtræk for ét finansår ad gangen.

I Regnskabsdatabasen er det muligt at udtrække data på tværs af en række variable, f.eks.:

  • Statens kontoplan
  • Finansministeriets rammer
  • Bevillingstype
  • Budgettype

Valget af variablene og opbygningen af den ønskede tabel bestemmes ved hjælp af struktur- og filtermenuerne. Strukturfunktionen bruges til at vælge opbygningen af udtrækket, mens filterfunktionen gør det muligt at vælge bestemte delmængder af datasættet.

Endvidere indeholder Regnskabsdatabasen links til Budget- og Regnskabsspecifikationerne i Statsregnskabet.

Tilgå regnskabsdatabasen her