Regnskabstal for den offentlige sektor

Her offentliggøres løbende regnskabstal for dels den statslige delsektor (månedsvis) og den kommunale og regionale delsektor

Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter i hhv. staten og kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. Nederst linkes til et regneark, hvor indtægter og udgifter er specificeret yderligere.

Alle beløb i mio. kr.

Statslige regnskabstal 2020

Kommunale og regionale regnskabstal 2020

Hent regnskabstallene for 2020 her.

Statslige regnskabstal 2019

Endelige tal for statens regnskab for 2019 er offentliggjort den 26. maj 2020, hvor finansministeren har aflagt statsregnskabet over for Folketinget.

Kommunale og regionale regnskabstal 2019

""

Bemærk, at de kommunale og regionale regnskabstal er opdateret den 10. februar 2020 vedr. tredje kvartal 2019 pga. en fejl i indlæsningen af regionernes regnskabstal.

 

Hent regnskabstallene for 2019

 

Statslige regnskabstal 2018

""

Kommunale og regionale regnskabstal 2018

""

 

Hent regnskabstallene for 2018 (xlsx)

Statslige regnskabstal 2017

""

Kommunale og regionale regnskabstal 2017

""

Hent regnskabstallene for 2017 (xlsx)

Statslige regnskabstal 2016

""

Kommunale og regionale regnskabstal 2016

""

Hent regnskabstallene for 2016 (xlsx)

Statslige regnskabstal 2015

""

Kommunale og regionale regnskabstal 2015

""

Hent regnskabstallene for 2015 (xlsx)

Statslige regnskabstal 2014

""

Kommunale og regionale regnskabstal 2014

""

Hent regnskabstallene for 2014 (xlsx)