Eventualforpligtelser

Som led i implementeringen af EU direktiv 2011/85 (budgetdirektivet) offentliggøres data for eventualforpligtelser i den offentlige sektor.

Eurostats krav og anbefalinger til de offentliggjorte tabeller kan findes i Task Force on the implications of Council Directive 2011/85 on the dissemination of fiscal data. Final report, March 2013.

Der laves årligt fem tabeller:

Tabellerne over garantier, offentlig-private partnerskaber samt nødlidende lån offentliggøres i oktober. Disse indberettes endvidere til Eurostat, som offentliggør data sammen med tilsvarende data fra de øvrige medlemslande. Tabellerne over offentlig ejerskab af selskaber og gæld i offentlige virksomheder offentliggøres i december. 

Opgørelserne er omfattet af definitionen af officiel statistik i henhold til Lov om Danmarks Statistik. Opgørelserne kan derfor også fremsøges ved opslag i portalen for officiel statistik som kan tilgås her

Beløb er opgjort til ultimoværdier.