Regnskabsstruktur

For at kunne aflægge et samlet statsregnskab, der afspejler bevillingslovene er det nødvendigt at opsamlingen af data fra de enkelte statsinstitutioner sker efter en klar organisatorisk systematik med tilhørende entydig identifikation.

Til brug herfor er etableret en regnskabsmæssig nummerstruktur.

Nummerstrukturen er bygget op således, at kravet om transaktionssporet mellem de lokale- og centrale systemer er opfyldt. Dette betyder, at enhver transaktion opsamlet i de centrale systemer entydigt kan identificeres i forhold til begreberne Virksomhed (herunder virksomhedsbærende hovedkonto), Regnskabsførende institution, bogføringskreds samt det delregnskab (underkontoreferencen) hvor transaktionen er født.

Virksomhedsnummeret i nummerstrukturen er defineret ved et 8-cifret unikt nummer. De tilhørende regnskabsførende institutionsnummer er defineret ved et 4-cifret unikt nummer, bogføringskredsnummeret er defineret ved et 5-cifret unikt nummer, mens delregnskabsnummeret/underkontohenvisningen i den enkelte bogføringskreds er defineret ved 3. cifre. Disse 3 cifre er en undernummerering af bogføringskredsens 5 cifre.

Nummerstrukturen vedligeholdes af Økonomistyrelsen, og er samlet i Økonomistyrelsens nummerregister.

Læs mere om vedligeholdelse af nummerstrukturen under "justering af regnskabsstrukturen".