Overført overskud og videreførelser

Overført overskud og videreførelser skal flyttes i forbindelse med bevillingsafregningen og flytningen skal bogføres som normalposteringer.

Fri egenkapital(standardkonto 74), som skal flyttes i forbindelse med en ressortomlægning, skal ikke indgå i den generelle flytning af balanceposter. Derimod skal flytningen indgå som en del af bevillingsafregningen.

I modsætning til de øvrige balancekonti, hvor flytningen bogføres ved anvendelsen af posteringstype R "Ressortændringer", skal flytningen af fri egenkapital bogføres som en kontoændring i forbindelse med bevillingsafregningen.

Selve konteringsgangen i forbindelse med flytning af fri egenkapital er nærmere beskrevet i statens kontoplan: 74 Fri egenkapital.

Tidligere var dette også gældende for reserveret bevilling, men muligheden for reserveret bevilling ophørte med Budgetvejledningen 2016.