Opgørelse af balanceposter på det udgiftsbaserede område

Læs nærmere om opgørelse og flytning af balanceposter på det udgiftsbaserede område.

Overdragelse af balanceposter mellem to udgiftsbaserede områder skal bogføres med posteringstypen R "Ressortændringer" med modpost på institutionens egenkapital. Årsagen er, at sådanne områder typisk er forsynet med en FF1-konto, som månedligt udsalderes og hvor udsalderingen påvirker institutionens egenkapital. Der skal derfor ikke skal ske nogen likviditetsmæssig afregning.

Der skal foretages samme vurdering af, hvilke aktiver, passiver og eventuelle driftsposter der knytter sig til opgaveflytningen, og som skal overdrages til nyt ressort, som beskrevet i afsnittet om ”balanceposter for de omkostningsbaserede områder”.

Alle beholdninger, der skal overdrages, skal nulstilles og modposteres på konto 7411.

Overdragelse af materielle anlægsaktiver, skal ligeledes ske som beskrevet i afsnittet om balanceposter for de omkostningsbaserede områder, men modposten skal være 7411 i stedet for mellemregningskonto 9778.

Til overdragelse af balanceposter mellem to udgiftsbaserede områder er der en blanket.

Find blanket til overdragelse af balanceposter