Kontrol af likviditetsafregning

Læs nærmere om kontrol af likviditetsafregning ved balanceflytninger.

Når blanketten for balanceflytninger er godkendt og bogført, skal der foretages likviditetsmæssig afregning mellem de berørte likviditetsområder.

I forbindelse med håndtering af likviditetsafregning skelnes der mellem: