Bogføring og indrapportering i navision

Læs nærmere om bogføring af balanceflytninger.

Når Økonomistyrelsen har godkendt de fremsendte blanketter om de ønskede balanceflytninger, kan bogføringen foretages.

Balanceflytningerne skal bogføres med posteringstypen R "Ressortændringer". Undtagelsen herfra er flytning af videreført overskud (fri egenkapital) og flytning af videreførte reserverede bevillinger. Eventuel flytning heraf foretages som almindelige bogføringstransaktioner i forbindelse med bevillingsafregningen.

Bogføringen af balanceflytninger forudsætter, at den afgivende og den modtagende virksomhed er enige om bogføringen. Selve bogføringen skal derfor koordineres mellem den afgivende og den modtagende virksomhed, således at det sikres, at bogføringen er identisk i begge virksomheder. Den afgivende og modtagende virksomhed skal ligeledes sikre, at bogføringen foretages i den samme regnskabsperiode.

Når bogføringen er foretaget skal Økonomistyrelsen orienteres med henblik på at kontrollere, om bogføringen er foretaget korrekt.