Regnskabsmæssige flytninger ved ressortændringer

Læs nærmere om processen for de regnskabsmæssige flytninger og bliv vejledt i, hvordan flytningen af balanceposter skal håndteres.

De enkelte trin i processen for flytning af balanceposter kan findes nedenfor.

Selve flytningen af balanceposter skal bogføres med posteringstypen R "Ressortændringer" bortset fra flytningen af videreførselsbeholdninger, se nærmere herom under bogføring og indrapportering i Navision.

Enhver flytning skal være godkendt af Økonomistyrelsen, og forelæggelsen for Økonomistyrelsen skal ske via udfyldelsen af en række særskilte blanketter.

Læs nærmere om de enkelte led i processen og om de blanketter der skal anvendes ved forelæggelsen for Økonomistyrelsen på de følgende sider.