Økonomistyrelsens rolle i forbindelse med tilblivelse af statsregnskabet

Økonomistyrelsen leverer rammerne for, at de statslige institutioner kan afgive deres regnskaber.

Økonomistyrelsen leverer rammerne for, at de statslige institutioner kan afgive deres regnskaber. Det sker ved, at Økonomistyrelsen driver det system, som regnskaberne indtastes i, og ved at Økonomistyrelsen giver et overblik over disse regnskaber i relevante publikationer.

Økonomistyrelsens arbejde bygger på ministeriernes egne regnskaber

Økonomistyrelsen sørger for at sammenstille det samlede statsregnskab. Det er baseret på ministeriernes egne regnskaber, der er underlagt intern kontrol i ministerierne og revideres af Rigsrevisionen.

Økonomistyrelsen udfører bl.a. følgende løbende opgaver i relation til statsregnskabets tilblivelse:

  • Økonomistyrelsen stiller et centralt system til rådighed for de statslige institutioner; det er i dette system, at de statslige institutioner afleverer deres regnskabstal
  • Økonomistyrelsen laver reglerne for, hvordan de statslige institutioner skal sætte deres regnskab op, dvs. vedligeholder den statslige kontoplan og nummerstruktur
  • Økonomistyrelsen står for kontoadministration i de centrale statslige betalingssystemer
  • Økonomistyrelsen rådgiver og vejleder om statslige regnskabsregler

Når statsregnskabet af afgivet, bliver det revideret af statsrevisorerne, der giver bemærkninger til Folketinget herom.