Regnskabsudtræk fra SKS

Læs om mulighederne for regnskabsudtræk via SKS

Der er i Dynamisk Rapportering i SKS oprettet en standardmappe i, der hedder ’Hjælperapporter til officielle regnskabsrapporter’.

Mappen indeholder rapporter, der kan benyttes til at belyse og udspecificere de officielle regnskabsrapporter.

Rapporterne i mappen giver mulighed for at få regnskabstallene yderligere specificeret i forhold til f.eks. bogføringskreds, delregnskab, regnskabskonto mv.

Se nærmere herom under "koncernrapportering til statsregnskabet"