Regnskabsudtræk fra SKS

Der er i Dynamisk Rapportering i SKS oprettet en standardmappe i, der hedder ’Hjælperapporter til officielle regnskabsrapporter’ hvorfra institutionerne kan til gå en række hjælperapporter.

Mappen indeholder rapporter, der kan benyttes til at belyse og udspecificere de officielle regnskabsrapporter.

Rapporterne i mappen giver mulighed for at få regnskabstallene yderligere specificeret i forhold til f.eks. bogføringskreds, delregnskab, regnskabskonto mv.

Se nærmere herom under "koncernrapportering til statsregnskabet"