Den kvartalsvise regnskabsgodkendelse

Der foretages en kvartalsvis regnskabsgodkendelse i SKS.

Godkendelsen markeres i SKS på kvartalsregnskaberne for periode 03, 06 og 09 og omfatter en kontrol af:

  • at der er overensstemmelse mellem data registreret i bevillingsregnskabet og data registreret i det lokale økonomisystem
  • at de registrerede bevillinger er i overensstemmelse med bevillingslovene mv.
  • at forbruget af bevillingerne forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode
  • at aktiver og passiver er regnskabsmæssigt afstemt
  • at aktiver og passiver har en rimelig størrelse
  • at betegnelserne på de anvendte hoved- og underkonti er korrekt
  • at regnskabet indeholder alle de bogføringskredse og delregnskaber som den enkelte institution, virksomhed og ministerområde er ansvarlig for

Til brug for regnskabsgodkendelsen udarbejder Statens Administration en erklæring, der nærmere angiver hvilke kontroller Statens Administration har foretaget i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen.

Se nærmere herom under Statens Administration og regnskabsgodkendelsen.