Resultatopgørelse og balance

Regnskabet i en årsrapport består af en resultatopgørelse samt en balance.

Resultatopgørelsen er en opgørelse af det regnskabsmæssige resultat ved at opstille periodens indtægter og omkostninger, mens balancen viser institutionens aktiver og passiver. Herunder gennemgås regnskabets struktur samt, hvordan bogføringsregistreringer opstilles i regnskabet.

Information om håndtering af de enkelte regnskabsposter findes under emnet bogføring i form af især følgende overskrifter: