Resultatopgørelse og balance

Regnskabet i en årsrapport består af en resultatopgørelse samt en balance.

Resultatopgørelsen viser den omkostningsbaserede del af virksomheden. Den er en opgørelse af årets bevægelser og det regnskabsmæssige resultat. Balancen viser institutionens aktiver og passiver.

Information om håndtering af de enkelte regnskabsposter findes under emnet bogføring i form af især følgende overskrifter: