Påtegning

Påtegningen er en erklæring fra virksomhedens ledelse og ressortdepartementet om årsrapportens rigtighed.

Årsrapporten skal påtegnes af virksomhedens direktør og ressortdepartementet.

Påtegningen omfatter hele virksomheden, dvs. alle hovedkonti, inklusive virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti.