Bilag til årsrapporten

Alle virksomheder skal medtage de noter, der er nødvendige eller relevante for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten eller hvor virksomheden har særlige eller væsentlige poster.

Supplerende bilag skal udarbejdes, hvis ressortdepartementet, Rigsrevisionen eller Finansministeriet stiller krav herom.

Vedrørende den nærmere udformning af årsrapporten henvises til Økonomistyrelsens ”Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner”.