Beretning

I beretningen fremhæves væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusionerne forklares og analyseres kort.

Der stilles følgende krav til beretningens indhold:

  • Præsentation af virksomheden, evt. i form en kort beskrivelse af vision, mission og hovedopgaver
  • Generel vurdering af de overordnede faglige resultater
  • Generel vurdering af årets økonomiske resultat
  • Gennemgang af opgaver og ressourceforbrug
  • Oversigt over øvrige administrerede udgifter og indtægter
  • Vurdering og forventninger til det følgende år (B-året)