Beretning

Læs om reglerne for udarbejdelse af beretning i årsrapporten.

Endvidere skal beretningen fremhæve væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusionerne forklares og analyseres kort.

Beretningen bør maksimalt fylde 10 sider.

Der stilles følgende krav til beretningens indhold:

  • Præsentation af virksomheden, evt. i form en kort beskrivelse af vision, mission og hovedopgaver
  • Generel vurdering af de overordnede faglige resultater
  • Generel vurdering af årets økonomiske resultat
  • Gennemgang af opgaver og ressourceforbrug, herunder reserveret bevilling
  • Oversigt over øvrige administrerede udgifter og indtægter
  • Vurdering og forventninger til det følgende år (B-året)