Beretning

I beretningen fremhæves væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusionerne forklares og analyseres kort.

Der stilles følgende krav til beretningens indhold:

  • Præsentation af virksomheden, evt. i form en kort beskrivelse af vision, mission og hovedopgaver
  • Ledelsesberetning
  • Kerneopgaver og ressourcer
  • Målrapportering
  • Forventninger til det kommende år