Orienteringsmøde

Orienteringsmøde om årsafslutningen 2022

Orienteringsmøde

Orienteringsmøde for samtlige departementer om årsafslutningen 2022 bliver afholdt i oktober 2022.

Mødet har følgende dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Tidsplan for årsafslutning
  3. Bevillingsafregning
  4. Specifikationer og noter til statsregnskabet
  5. Særligt om opdaterede vejledninger
  6. Orientering om årsafslutning for kunder hos Statens Administration
  7. Eventuelt

Materiale fra orienteringsmødet vil blive vist på denne side efter mødets afholdelse.