Orienteringsmøde

Materiale fra orienteringsmødet om årsafslutningen 2021

Orienteringsmøde

Orienteringsmøde for samtlige departementer om årsafslutningen 2021 blev afholdt mandag den 15. november kl. 9.30-11.30.

Mødet havde følgende dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Tidsplan for årsafslutning
  3. Bevillingsafregning
  4. Specifikationer og noter til statsregnskabet
  5. Særligt om opdaterede vejledninger
  6. Orientering om årsafslutning for kunder hos Statens Administration
  7. Nyt udgiftsopfølgningsprincip
  8. Eventuelt

Plancher fra mødet findes her.