Vejledninger

Se her de forskellige vejledninger i relation til årsafslutning 2019

Vejledninger i relation til årsafslutning 2019

Økonomistyrelsen udarbejder en række vejledninger i relation til årsafslutningen 2019.

Der er tale om følgende vejledninger:

Vejledning om årsafslutning 2019

Du finder vejledning om årsafslutning 2019 her

Vejledning om bevillingsafregning 2019

Du finder vejledning om bevillingsafregning her

Vejledning om årsrapporter 2019

Du finder vejledning om årsrapporter 2019 her

Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporter 2019 version 1.02, 27. februar 2020

Du finder kravsspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporter 2019 her

Vejledning til brug for indberetning af statsforskrivninger og garantier 2019

Du finder vejledning om indberetning af statsforskrivninger og garantier her

Cirkulæreskrivelse vedr. bevillingskontrol 2019

På Retsinformation finder du Rigsrevisionens cirkulæreskrivelse om oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2019

Notat om feriepenge og fordringer i forbindelse med årsafslutning 2019

Find notatet om Den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelser og restancer 2019 her