Orienteringsmøde

Læs her om orienteringsmødet om årsafslutningen 2019

Orienteringsmøde

Onsdag den 13. november 2019 har Økonomistyrelsen afholdt orienteringsmøde for samtlige departementer om årsafslutningen 2019.

Der er følgende dagsorden for mødet:

  1. Velkomst
  2. Tidsplan for årsafslutning
  3. Bevillingsafregning
  4. Specifikationer og noter til statsregnskabet
  5. Særlige forhold omkring årsafslutning 2019 (herunder feriepenge)
  6. Eventuelt

 Find plancher fra mødet her