Offentlige regnskaber

Økonomistyrelsen sammenstiller statsregnskabet og fastsætter reglerne for regnskabsaflæggelsen i staten. Læs nærmere om offentlige regnskaber.

Efter Grundloven § 47 stk. 1 skal der udarbejdes et statsregnskab, der skal fremlægges for folketinget senest seks måneder efter finansårets udløb. Økonomistyrelsen sammenstiller statsregnskabet på baggrund af indrapporterede regnskabsoplysninger fra de enkelte ministerområde.

Økonomistyrelsen overordnede opgave i forbindelse med statsregnskabet er at sammenstille oplysninger fra de enkelte ministerier. I den forbindelse stiller Økonomistyrelsen et fælles indberetningssystem til rådighed, udarbejder reglerne for hvordan de skal opstille deres regnskaber, dette gøres gennem den fælles kontoplan og nummerstrukturen. Endvidere leverer Økonomistyrelsen vejledning og rådgivning om statslige regnskabsregler.

De enkelte institutioner udarbejder en årsrapport hvor institutionernes resultatopgørelse og balance offentliggøres.

Finansministeriet og Økonomistyrelsen ligger inde med en række regnskabsmæssige og finanslovsmæssige data om staten. Både statsregnskabet og årsrapporterne er offentlig tilgængelige og offentliggøres på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Økonomistyrelsen udgiver månedligt regnskabstal for staten og på kvartalsbasis regnskabstal for den regionale og kommunale sektor.