Analyse af offentlige myndigheders kredittider og betalingsmønstre, 2009

Regeringens økonomiudvalg nedsatte i efteråret 2009 en arbejdsgruppe, som skulle vurdere omfanget af og årsager til, hvorfor det offentlige betaler for sent og komme med forslag til fremme af rettidig betaling. Analysen viste, at de offentlige myndigheder betaler langt hovedparten af fakturaerne rettidigt.

Analyse af offentlige myndigheders kredittider og betalingsmønstre, 2009

Regeringens økonomiudvalg nedsatte i 2009 en arbejdsgruppe til at undersøge de offentlige myndigheders kredittider og betalingsmønstre.

Analysen påviste, at langt hovedparten af de offentlige myndigheders fakturaer betales til tiden.

Analysens resultater

Regeringens økonomiudvalg nedsatte i efteråret 2009 en arbejdsgruppe, som skulle vurdere omfanget af og årsager til, hvorfor det offentlige betaler for sent og komme med forslag til fremme af rettidig betaling.

I arbejdsgruppen var der repræsentanter fra:

  • Økonomi- og Erhvervsministeriet
  • Kommunernes Landsforening
  • Danske Regioner
  • Finansministeriet

Arbejdsgruppen analyserede de offentlige myndigheders håndtering af fakturaer fra maj måned 2009. Analysen omfattede godt 150.000 fakturaer med en samlet beløbsmæssig værdi på godt 2 mia. kr. 

Datagrundlaget dækkede over: 

  • 15 statsinstitutioner
  • 2 regioner
  • 5 kommuner

Analysen viste, at de offentlige myndigheder betaler langt hovedparten af fakturaerne rettidigt. Ca. 80 pct. blev betalt senest på sidste betalingsdag, og efter yderligere 5 dage var knap 90 pct. betalt.

Analysen viste også, at der både hos leverandøren og de enkelte offentlige myndighed kunne tages yderligere initiativer til at sikre, at fakturaer betales til tiden.

Arbejdsgruppens analyse og anbefalinger kan ses i rapporten 'Sikring af rettidig betaling' (pdf)

Quick guide - vejen til rettidige betalinger

I forlængelse af arbejdsgruppens anbefalinger blev der udviklet en Quick guiden og Folder - 'Vejen til rettidige betalinger'. 

Quick guiden er stadig anvendelig i dag, og kan bidrage til at rette op på myndighedernes procedurefejl ved ordreafgivelse og leverandørernes fejl, når de udsteder fakturaen, så regningerne i vidt muligt omfang betales til tiden. Quick guiden beskriver retningslinjerne og kravene til myndighedens ordreafgivelse samt leverandørernes fakturaudstedelse.

Hent Quick guide 'Vejen til rettidige betalinger' (pdf)