Præmieobligationer

Der er en præmieobligationsserie tilbage, som endnu ikke er forældet. Denne kan indløses til pålydende værdi. Alle gevinster på præmieobligationerne er forældede.

Præmieobligationer kan indløses til pålydende værdi i op til 10 år efter de er udløbet. Der er en serie tilbage af de gamle præmieobligationer, som stadig kan indløses. For alle øvrige serier er forældelsesfristen udløbet.

Sidste gevinstudtrækning for præmieobligationer skete den 21. maj 2010. Der er en forældelsesfrist på 3 år for gevinster, og fristen for indløsning af alle uafhentede præmier er derfor udløbet.

En serie kan stadig indløses til pålydende værdi

Grå serie (1965): Fristen for indløsning er senest d. 22. september 2020. (Serien blev i 1995 forlænget med 15 år til udløb i 2010).

Præmieobligationer i denne serie kan indløses hos Danmarks Nationalbank. Se kontaktoplysninger til højre på siden.