Præmieobligationer

Alle præmieobligationer er udløbet, og alle gevinster er forældede.

Præmieobligationer blev udstedt af staten i perioden 1948-1980 og blev løbende forlænget frem til 1998, hvor Finansministeriet besluttede at indstille forlængelserne.

Forældelsesfristen for indløsning udløb den 22. september 2020 for de sidste af præmieobligationerne.

Alle gevinster er forældet og Økonomistyrelsen er ikke i besiddelse af, de nu forældede, trækningslister.