Præmieobligationer

Alle præmieobligationer er udløbet, og alle gevinster er forældede.

Præmieobligationer blev udstedt af staten i perioden 1948-1980 og blev løbende forlænget frem til 1998, hvor Finansministeriet besluttede at indstille forlængelserne.

Forældelsesfristen for indløsning udløb den 22. september 2020 for den sidste af præmieobligationerne.